ติดต่อเราและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน


ติดต่อได้ที่ ( ไม่จำเป็นต้องใส่ )

ติดต่อเรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200


หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942504
แฟกซ์ : 6653942525
E-mail : phcmu.apply@cmu.ac.th
Website : http://www.ph.cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/CMUMPH/

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525