ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ��


ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา,วันที่ 24/06/2020 โดย admin

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะ ปี 2562,วันที่ 04/06/2020 โดย admin

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์,วันที่ 14/05/2020 โดย admin

Announcement (International Program),วันที่ 08/05/2020 โดย admin

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์,วันที่ 05/05/2020 โดย admin

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง,วันที่ 22/02/2020 โดย admin

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รอบแรก),วันที่ 22/01/2020 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,วันที่ 08/01/2020 โดย admin

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง,วันที่ 25/12/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.,วันที่ 04/11/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบด��

ศาสตราจารย์เกียรติคุ�� นายแพทย์สุวัฒน�� จริยาเลิศศักดิ�� ในรายการวิทย�� "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อ�� คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่