ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ��


ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง,วันที่ 22/02/2020 โดย admin

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รอบแรก),วันที่ 22/01/2020 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,วันที่ 08/01/2020 โดย admin

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง,วันที่ 25/12/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.,วันที่ 04/11/2019 โดย admin

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 05/09/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม,วันที่ 19/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 14/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบด��

ศาสตราจารย์เกียรติคุ�� นายแพทย์สุวัฒน�� จริยาเลิศศักดิ�� ในรายการวิทย�� "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อ�� คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่