ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,วันที่ 18/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,วันที่ 05/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,วันที่ 01/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ,วันที่ 26/02/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,วันที่ 26/02/2019 โดย admin

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS) 2019,วันที่ 14/02/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Martin Stafström, Program director จาก Division of Social Medicine and Global Health, Faculty of Medicine, Lund University,วันที่ 06/02/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Lindsay Jaacks จาก Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health,วันที่ 05/02/2019 โดย admin

การประชุมโครงการและระดมความคิดเห็นการดาเนินงานวิจัย “โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ,วันที่ 29/01/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ,วันที่ 27/01/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525