ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 05/09/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม,วันที่ 19/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 14/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรขอบเขตของงาน ซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ยกเลิกงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 31/07/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525