ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รอบแรก)

เขียนข่าว 22/01/2020 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบด��

ศาสตราจารย์เกียรติคุ�� นายแพทย์สุวัฒน�� จริยาเลิศศักดิ�� ในรายการวิทย�� "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อ�� คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่