คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก

 

เปิดแล้วค่ะหลักสูตร ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สอนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีทุนการศึกษาสำหรับท่านที่สนใจ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สายที่เกี่ยวข้อง มาเลยนะคะ หลักสูตรดี บุคลากรเด่น เน้นเรียนอย่างมีความสุข >> ดาวน์โหลดใบสมัคร 

เขียนข่าว 01/01/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525