คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2) เจ้าหน้าที่พัสดุ ไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้นะคะ 
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 www.ph.cmu.ac.thและส่งใบสมัครพร้อมประวัติโดยย่อมาทางอีเมล์
phcmu.apply@gmail.com >>ดาวน์โหลดใบสมัครงาน 
รายละเอียดการรับสมัคร

เขียนข่าว 27/01/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525