ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Lindsay Jaacks  จาก Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ Dr. Lindsay Jaacks ซึ่งเป็น Assistant Professor จาก Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health ที่ได้มาเยี่ยมเยือน ในการนี้ Dr. Jaacks ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือสำหรับงานวิจัยในอนาคตต่อไป

เขียนข่าว 05/02/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525