ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Martin Stafström, Program director จาก Division of Social Medicine and Global Health, Faculty of Medicine, Lund University 

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Martin Stafström, Program director จาก Division of Social Medicine and Global Health, Faculty of Medicine, Lund University เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในการทำวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนและการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนข่าว 06/02/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525