ประกาศ คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

เขียนข่าว 09/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุเล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่