ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรขอบเขตของงาน ซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

เขียนข่าว 09/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบด��

ศาสตราจารย์เกียรติคุ�� นายแพทย์สุวัฒน�� จริยาเลิศศักดิ�� ในรายการวิทย�� "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อ�� คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่