ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,วันที่ 18/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,วันที่ 05/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,วันที่ 01/03/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ,วันที่ 26/02/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,วันที่ 26/02/2019 โดย admin

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS) 2019,วันที่ 14/02/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Martin Stafström, Program director จาก Division of Social Medicine and Global Health, Faculty of Medicine, Lund University,วันที่ 06/02/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Lindsay Jaacks จาก Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health,วันที่ 05/02/2019 โดย admin

การประชุมโครงการและระดมความคิดเห็นการดาเนินงานวิจัย “โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ,วันที่ 29/01/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ,วันที่ 27/01/2019 โดย admin

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในพิธีรับมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2561,วันที่ 24/01/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ,วันที่ 22/01/2019 โดย admin

จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning เพื่อรองรับกับ Smart and Smile university ,วันที่ 18/01/2019 โดย admin

ประชุมเพื่อหารือเตรียมร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,วันที่ 15/01/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย) ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาโครงการ,วันที่ 10/01/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อก้าวเข้าสู่ smart university,วันที่ 09/01/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เข้าพบทีมแพทย์งานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลฝาง,วันที่ 07/01/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก,วันที่ 01/01/2019 โดย admin

ปรึกษาหารือโครงการวิจัย โรงพยาบาลสันป่าตอง,วันที่ 25/12/2018 โดย admin

บรรยายพิเศษ เรื่อง AI กับนวัตกรรมการแพทย์บนโลกยุคดิจิทัล ,วันที่ 21/12/2018 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Digital Library KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU MIS CMU SIS

CMU Channel CMU Cute Ajarn

STUDENT EMAIL CMU Mail

สำนักทะเบียนและประมวลผลCMU RESEARCH COMMUNITY

CMU Portal CMU Network

CMU LAWเอกสารประกอบการบรรยาย  มข.-ม.อ.-มช.

หน่วยงานภายนอก   
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525