ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.,วันที่ 04/11/2019 โดย admin

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 05/09/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม,วันที่ 19/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 14/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรขอบเขตของงาน ซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ยกเลิกงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 31/07/2019 โดย admin

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย (รายวัน) จำนวน 30 อัตรา,วันที่ 26/07/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย) ,วันที่ 26/07/2019 โดย admin

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,วันที่ 15/07/2019 โดย admin

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 15/07/2019 โดย admin

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 08/07/2019 โดย admin

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 08/07/2019 โดย admin

คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562,วันที่ 04/07/2019 โดย admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย) จำนวน ๒ ตำแหน่ง,วันที่ 02/07/2019 โดย admin

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี,วันที่ 01/07/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Digital Library KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU MIS CMU SIS

CMU Channel CMU Cute Ajarn

STUDENT EMAIL CMU Mail

สำนักทะเบียนและประมวลผลCMU RESEARCH COMMUNITY

CMU Portal CMU Network

CMU LAWเอกสารประกอบการบรรยาย  มข.-ม.อ.-มช.

หน่วยงานภายนอก   
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525