ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 24/11/2020 โดย admin

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง,วันที่ 29/10/2020 โดย admin

งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 29/10/2020 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย ,วันที่ 28/10/2020 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาไทย),วันที่ 28/10/2020 โดย admin

ต้อนรับ Professor Peter Muennig, visiting professor จาก Mailman School of Public Health, Columbia University และได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอน,วันที่ 27/10/2020 โดย admin

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง,วันที่ 26/10/2020 โดย admin

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์,วันที่ 22/10/2020 โดย admin

ร่วมเป็นผู้ถวายเครื่องกฐิน/ ไทยธรรม งานพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ วัดฝายหิน,วันที่ 17/10/2020 โดย admin

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การประเมินสุขภาพของคนวัยทำงานต่อโรค COVID-19 “,วันที่ 15/10/2020 โดย admin

วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด” การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 ,วันที่ 28/09/2020 โดย admin

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563,วันที่ 23/09/2020 โดย admin

ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ,วันที่ 23/09/2020 โดย admin

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,วันที่ 18/09/2020 โดย admin

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์,วันที่ 29/08/2020 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.,วันที่ 04/11/2019 โดย admin

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 05/09/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม,วันที่ 19/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Digital Library KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU MIS CMU SIS

CMU Channel CMU Cute Ajarn

STUDENT EMAIL CMU Mail

สำนักทะเบียนและประมวลผลCMU RESEARCH COMMUNITY

CMU Portal CMU Network

CMU LAWเอกสารประกอบการบรรยาย  มข.-ม.อ.-มช.

หน่วยงานภายนอก   
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525