ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2562 การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เขียนข่าว 15/07/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Digital Library KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU MIS CMU SIS

CMU Channel CMU Cute Ajarn

STUDENT EMAIL CMU Mail

สำนักทะเบียนและประมวลผลCMU RESEARCH COMMUNITY

CMU Portal CMU Network

CMU LAWเอกสารประกอบการบรรยาย  มข.-ม.อ.-มช.

หน่วยงานภายนอก   
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525