โปรแกรมจองยานพาหนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.


ผู้ที่ขอให้รถยนต์ส่วนกลางประจำวันทำการ 1 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. หน่วยการเงินและบัญชี
ช่วงบ่าย เวลา 14.00-15.30 น. ผู้อำนวยการฯ

ทั้งนี้เพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน เห็นควรใช้รถส่วนกลางในคราวเดียวกัน

(กรณีจองรถในวันเดียวกันหรือกรณีเร่งด่วน ให้แจ้งหน่วยพัสดุและยานพาหนะหลังการจองทันที)

  ร่างประกาศ

ประเภทรถ :
รถยนต์ตู้ BENZ เลขทะเบียน นค 2343 ชม.
รถยนต์ TOYOTA สีน้ำตาล เลขทะเบียน กบ 92 ชม.

สถานะการจอง : อนุญาต
ประเภทการจอง : เที่ยวเดียว |   2 เที่ยว

มีการจองยานพาหนะทั้งหมด 0 ครั้ง

รถจักรยานยนต์ 2กฌ 6852 0 ครั้ง
รถยนต์ FORD กย 2795 0 ครั้ง
รถยนต์ TOYOTA นจ 538 0 ครั้ง

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/neproadm/domains/cmsdm.net/public_html/carreserve/assets/functions/functions.php on line 254