คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สธ มช,สธ. มช.,สาธารณสุข มช.,ph cmu,phcmu,faculty of public health cmu, faculty of public health chiangmai university,phcmu
  ภาษาไทย   English     

สารจากคณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
     


อ่านข่าวทั้งหมด